Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.