Poniedziałek, 27 września 2021
10.00-10.15
Otwarcie konferencji.
Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10:15-10.45
Wyzwania rozwojowe rolnictwa obszarów górskich i podgórskich w Polsce oraz
sposób ich pokonania. 

Bogdan Pomianek, Zastępca dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10:45 -11.15
Rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego we Włoszech.
Martino Cassandro, University of Padova, Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animals and Environment (DAFNAE), Italy.
11:15 -11.45
Strategie zarządzania i hodowli krów rasy holsztyńskiej na obszarach górskich we Włoszech.
Raffaella Finocchiaro, National Association of Breeders of Breed Friesian, Cremona, Italy.
11:45 -12.15
Inicjatywy strukturalne na rzecz utrzymania hodowli zwierząt gospodarskich na terenach górskich w Grecji.
Athanasios Ragkos, Agricultural Economics Researche Institute, Hellenic Agricultural Organization „Demeter”, Athens, Greece.
12:15 -12.45
Przerwa
12:45 -13:15
Rolnictwo i pasterstwo górskie w północno-zachodniej Portugalii – przejście do zrównoważonej wielofunkcyjności?
Joana Nogueira, Agrarian Superior School of the Polytechnic Institute of Viana do Castelo, ProMetheus Research Unit, Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugal.
13:15 -13.45
Zwierzęta gospodarskie na obszarach górskich Hiszpanii i Galicji
José Ramón Justo Feijóo, Federation of Local Breeds of Galicia, Ourense, Spain.
13:45 -14.15
Aktywizacja rolnictwa górskiego w Chorwacji
Danijel Bertović, Croatia.
14:15 - 14:45
Rozwój Rolnictwa górskiego w Słowenii.
Andreja Borec, University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences, Slovenia.
14:45 -15.15
Produkt górski i jego istotność w kontekście nowych wyzwań i znaczenia rolnictwa na obszarach górskich.
Andrzej Gąsienica-Makowski, Stowarzyszenie Towarzystwo Produktu Górskiego.
Wtorek, 28 września 2021
10.00 - 12.00
Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi oraz ekspertów polskich i zagranicznych: „Wyzwania i potrzeby rolnictwa górskiego wobec rozwiązań programowych WPR”. 
Prowadzący:
dr hab. Jacek Walczak –  Instytut Zootechniki PIB.
dr Wojciech Krawczyk – Instytut Zootechniki PIB.

 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zostań partnerem KSOW – odwiedź portal KSOW www.ksow.pl