Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
zaprasza na miedzynarodową konferencję online


"Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego
na tle krajowych oczekiwań i potrzeb"27 - 28 września 2021

 
Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Problematyka konferencji

 
Przedmiotem międzynarodowej, dwudniowej konferencji organizowanej przez Instytut Zootechniki PIB z partnerskim udziałem Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Stowarzyszenia – Towarzystwo Produktu Górskiego i Krajowej Rady Izb Rolniczych będzie prezentacja i wymiana wiedzy (wykłady, sesja panelowa) na temat rozwiązań stosowanych w wybranych państwach członkowskich UE dotyczących struktur i funkcjonowania programów górskich oraz innych działań związanych z rolnictwem na terenach górskich. Pozwoli to na ukierunkowanie dyskusji i prac w tym zakresie w Polsce z pominięciem popełnionych przez inne kraje błędów i wykorzystaniem ich wieloletniego doświadczenia. Obecność wśród prelegentów: naukowców, ekspertów i hodowców m.in. z Włoch, Portugalii, Grecji, Hiszpanii, Słowenii i Chorwacji tj. krajów, w których zagadnienia dotyczące terenów górskich objęte są odpowiednimi programami lub dedykowanymi w tym zakresie działaniami, pozwoli na wysoko efektywną wymianę doświadczeń oraz ich rozpowszechnianie na rzecz rozwoju terenów górskich w Polsce.


 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zostań partnerem KSOW – odwiedź portal KSOW www.ksow.pl